Hledáte nejlepší nabídku letenky?

Egypt Abu Simbel Temples

Nejčastější dotazy a odpovědi Egypt Abu Simbel Temples


1. Kde se nacházejí egyptské chrámy Abu Simbel?

Abu Simbel se nachází na západním břehu jezera Nasser v jižním Egyptě.

2. Proč byly chrámy Abu Simbel přemístěny?

Chrám byl přemístěn v 60. letech 20. století kvůli napouštění Asuánské přehrady a následné hrozbě zatopení.

3. Kdy byly chrámy Abu Simbel postaveny?

Chrám byl postaven ve 13. století před naším letopočtem králem Ramesem II.

4. Jaké jsou hlavní rysy chrámu Abu Simbel?

Chrám Abu Simbel je obrovský a obsahuje čtyři sochy Ramessese II. Vstupní brána je zdobena hieroglyfy a reliéfy.

5. Kolik chrámů tvoří Abu Simbel?

Abu Simbel se skládá ze dvou hlavních chrámů - Velkého chrámu a Menšího chrámu.

6. Jaké je zvláštní na chrámech Abu Simbel?

Jejich unikátnost spočívá v tom, že byly přemístěny z původní lokality a zrekonstruovány, aby byly ochráněny před zatopením Asuánskou přehradou.

7. Jaký je vstupní poplatek pro návštěvu chrámů Abu Simbel?

Vstupní poplatek pro zahraniční turisty je obvykle kolem 200 egyptských liber.

8. Jak se dostat k chrámům Abu Simbel?

Nejjednodušší způsob, jak se dostat ke chrámům Abu Simbel, je letecky z města Asuán. Existují i další možnosti, jako např. organizované výlety autobusem nebo lodí.

9. Kolik času bych měl vyčlenit na návštěvu chrámů Abu Simbel?

Pro návštěvu obou chrámů byste měli vyčlenit kolem dvou hodin.

10. Která doba roku je nejvhodnější pro návštěvu chrámů Abu Simbel?

Nejlepší doba pro návštěvu Abu Simbel je obvykle na jaře nebo na podzim, kdy je teplota mírnější. V létě může být extrémně horko, zatímco v zimě mohou být teploty chladnější.


Počasí Egypt Abu Simbel Temples


Egypt's Abu Simbel Temples are known to be one of the most impressive ancient structures in the country, and the weather in this area is an important consideration for tourists visiting the temples. The region experiences hot weather for most of the year, so visitors should plan their trips accordingly.

Abu Simbel is located in Upper Egypt, near the border with Sudan. The region has a desert climate, meaning hot summers and mild winters. The temperature in Abu Simbel can skyrocket to over 45°C (113°F) during the summer months, which lasts from May to September. In contrast, the winter months (October to April) are much more tolerable, with temperatures ranging from 20°C to 30°C (68°F to 86°F).

It's worth noting that the weather in Abu Simbel can be unpredictable, so it's always best to check the local forecast before visiting. Sandstorms are common in the region, especially during the summer months, and can cause travel disruption. Visitors should be prepared for the possibility of cancellations or delays to their travel plans.

If you're planning to visit Abu Simbel, it's advisable to wear lightweight, loose clothing made from natural fabrics such as cotton or linen. Hats and sunglasses are also essential to protect against the intense sun. Drink plenty of water to stay hydrated, and avoid spending too much time outside during the hottest part of the day.

Despite the heat, many travelers choose to visit Abu Simbel during the summer months to witness the bi-annual "Solar Alignment." This natural phenomenon occurs twice a year, in February and October when the sun's rays illuminate the temple's inner sanctuary and illuminate the statue of Ramses II. This unique event is a must-see for history enthusiasts and anyone interested in ancient Egyptian culture.

In summary, the weather in Abu Simbel is hot and dry for most of the year, with scorching temperatures during the summer months. Visitors should take precautions to avoid heatstroke and dehydration, but can still enjoy the impressive temples and ancient history of the region. Whether you're a history buff or just looking for an unforgettable vacation destination, Abu Simbel should definitely be on your bucket list.


Letenka Egypt Abu Simbel Temples


Egypt is a treasure trove of historical wonders, and one of the must-see attractions is the Abu Simbel Temples. Standing proudly on the western bank of Lake Nasser, near the border with Sudan, these temples are a testament to the grandeur and sophistication of ancient Egyptian civilization.

The Abu Simbel Temples were constructed during the reign of Pharaoh Ramesses II in the 13th century BC. The iconic structure comprises two massive rock-cut temples, known as the Great Temple of Ramesses II and the smaller Temple of Hathor. Carved directly into the mountainside, these temples were built to commemorate the pharaoh's victory at the Battle of Kadesh and to honor the deities of Ancient Egypt.

The Great Temple is the main attraction, with its colossal statues of Ramesses II seated on his throne. Each statue measures about 20 meters in height, showcasing the power and authority of the pharaoh. The facade of the temple is adorned with intricate carvings depicting scenes from Ramesses II's military campaigns and religious ceremonies.

The smaller Temple of Hathor is dedicated to the goddess of love and beauty. It features six standing statues, four of which represent Ramesses II and two representing his wife, Queen Nefertari. The temple's interior depicts colorful scenes of the royal couple engaging in various rituals and ceremonies.

What makes the Abu Simbel Temples even more awe-inspiring is their relocation in the 1960s. The temples were originally located closer to the Nile River, but due to the construction of the Aswan High Dam, which resulted in the creation of Lake Nasser, they faced the threat of flooding. To save these ancient treasures, an international effort was undertaken to move the temples to higher ground. The intricate process involved cutting the temples into massive blocks and reassembling them on an artificial hill, meticulously replicating their original orientation.

Today, a visit to the Abu Simbel Temples takes visitors on a journey back in time, allowing them to immerse themselves in the grandeur of Ancient Egypt. The temples are not just significant for their historical and architectural value but also for the incredible engineering feat that preserved them for generations to come.

To reach Abu Simbel, travelers usually take a short flight from either Cairo or Aswan. The moment you set foot in Abu Simbel, you are greeted by the colossal statues, inviting you to uncover the mysteries and stories held within these ancient structures. It is a truly mesmerizing experience that captures the essence of Egypt's rich history and cultural heritage.

So, if you are planning a trip to Egypt, be sure to include a visit to the Abu Simbel Temples on your itinerary. It is an opportunity to witness the grandeur of the Pharaohs and to marvel at one of the world's greatest architectural achievements. The temples serve as a reminder of the brilliance and ingenuity of Ancient Egyptians, leaving visitors in awe of their glorious past.


Dovolená Egypt Abu Simbel Temples


Egyptským městem Abu Simbel se skládá ze dvou velkých chrámů, postavených faraonem Ramesesem II. Nachází se na břehu jezera Nubia v jižní části Egypta. Tyto chrámy jsou známé svou majestátností a impozantností a jsou jedním z nejvýznamnějších historických a archeologických památek Egypta.

Abu Simbel je považován za jednu z největších turistických atrakcí Egypta. Tito dvě chrámy byly vystavěny faraonem Ramesesem II. v 13. století před naším letopočtem a byly posvěceny bohu Amonovi a Ramesově božstvu. Těmto chrámům je připisován významný symbolický význam a jsou důležitou částí egyptské historie.

Abu Simbel Temple je známý svými obřími sochami faraona Ramese II., které se nacházejí na jeho fasádě. Sochy jsou ve výšce přes 20 metrů a mají detailní vyřezávání. Tyto sochy byly vytvořeny tak, aby odolaly zkáze času a dlouhodobé povětrnostním podmínkám. Jejich precizní provedení a velikost jsou skvělým příkladem egyptské stavitelské a sochařské dovednosti.

Chrám má také vchod, který je zdoben výjevy z Ramesova života a významných událostí tohoto období. Vchod vede do velké sloupové síně, která je plná dalších detailních vyřezávání a malířských děl. Kromě hlavního chrámu jsou zde také menší chrámy a kaple, které byly přidány v pozdějších obdobích.

Jednou z nejvíce vzrušujících událostí, které se v Abu Simbelu konají, je slavnostní osvětlení každý rok 22. února. V tento den v roce prochází sluneční paprsky přes vstupní brány chrámů a osvětlují sochy faraona Ramese II. Tato událost je velmi oblíbená mezi turisty a představuje výjimečnou příležitost pro fotografie a obdivování těchto úžasných soch.

Navštívit Abu Simbel je zážitkem, který nadchne každého, kdo má rád historii a archeologii. Tyto chrámy jsou ukázkou velikosti a významu starého Egypta a poskytují úžasný pohled na život a náboženství v této době. Jejich výjimečnost a krása je nezapomenutelná a stojí za to je zařadit na seznam míst, která je třeba vidět při návštěvě Egypta.


Ubytování Egypt Abu Simbel Temples


Abu Simbel Temples - Zázrak faraonů v egyptské poušti

Egypt je známý svými úžasnými památkami starověké civilizace, a jedním z nejvýznamnějších míst, které každý návštěvník nesmí vynechat, jsou Abu Simbel Temples. Nacházejí se v jihozápadní části země, nedaleko hranice se Súdánem, a jsou jednou z největších architektonických památek Egypta.

Temples byly postaveny faraonem Ramesem II. v 13. století před naším letopočtem a jsou považovány za jedny z největších a nejzachovalejších egyptských chrámových kompleksů. Hlavní chrám je zasvěcen bohu Reovi-Harakhtymovi, egyptskému bohu slunce, zatímco menší chrám je zasvěcen jeho manželce bohyni Hathor.

Co dělá Abu Simbel Temples tak unikátními, je jejich přesunutí z původního místa během stavby velké egyptské přehrady, Asuánské přehrady, v 60. letech 20. století. Tato operace byla prováděna UNESCO ve spolupráci s egyptskou vládou, aby chrámy uchránily před utopením.

Celý proces přesunu, který byl zahájen v roce 1964 a trval čtyři roky, se stal jedním z největších inženýrských zázraků své doby. Oba chrámy byly pečlivě rozřezány na bloky a přestěhovány na vyvýšené místo na pískovcové skále. Tento úžasný inženýrský podnik přitáhl značnou pozornost světa a přinesl chrámům mezinárodní uznání.

Díky svému jedinečnému přesunu se Abu Simbel Temples dnes nacházejí na náhorní plošině nad břehy jezera Nasser, obklopené pouští a majestátními horami. Kromě samotných chrámů je zde i návštěvnické centrum s informačními panely a výstavami, které návštěvníkům umožňují lépe porozumět historii a kulturní dědictví této oblasti.

Při prohlídce Abu Simbel Temples si návštěvníci mohou vychutnat nádhernou architekturu a umělecké detaily chrámů. Zdi chrámů jsou zdobeny reliéfy a sochami, které popisují válečné výpravy faraona a náboženské obřady. Sochy faraóna Ramessese II., některé z nich měřící až 20 metrů, jsou pohřbeny ve skále a působí jako strážci chrámů.

Každý rok v Únoru a Říjnu se na březích jezera Nasser koná neuvěřitelné přírodní divadlo. Slunce na svou cestu vrhá světelný paprsek přes předsíň chrámu až na obraz Re-Harakhtyma ve vnitřní svatyni, přičemž ostatní sochy zůstávají zahaleny ve stínu. Tato událost nazývaná "Festival slunce" přitahuje milovníky historie, kultury a fotografování z celého světa.

Abu Simbel Temples jsou opravdu jedinečnou památkou, která kombinuje architekturu, inženýrský výkon a historickou hodnotu. Jejich přesun a ochrana před zničením přehrady jsou symbolem lidského úsilí a snahy o zachování kulturního dědictví pro budoucí generace. Pokud máte rádi historii a dobrodružství, neměli byste si nechat ujít tuto úžasnou destinaci v Egyptě.


99 procent uspokojených klientů

Nejrozsáhlejší online selekce letenek

Záruka za nejlepší cenu

Nejlevnější letenky do každé části světa

Kupte si nejlevnější letenky do magických míst, ať už vás fascinují jejich krása nebo exotika.

Prohledat letenky