Hledáte nejlepší nabídku letenky?

Arménie Geghard Monastery

Nejčastější dotazy a odpovědi Arménie Geghard Monastery


Arménským klášterem Geghardem se táže mnoho návštěvníků. Zde je několik nejčastějších dotazů a odpovědí o tomto klášteře:

1. Co je klášter Geghard?

Geghard je středověký klášter v Arménii, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Je známý svými významnými architektonickými prvky a relikviemi, které jsou uloženy v jeho svatyních.

2. Jaký je historický význam kláštera Geghard?

Klášter Geghard je symbolickým místem pro arménský náboženský život. Jeho historie sahá až do 4. století, když zde byla založena první kaple. Klášter sloužil jako duchovní a kulturní centrum během středověku a hrál důležitou roli při uchovávání a šíření křesťanské víry.

3. Kde se klášter Geghard nachází?

Klášter Geghard se nachází asi 40 kilometrů východně od hlavního města Arménie, Jerevanu. Leží v údolí řeky Azat u úpatí Arménského pohoří.

4. Jak se dostanu do kláštera Geghard?

Nejjednodušší způsob, jak se dostat do kláštera Geghard, je autobusem nebo taxi z Jerevanu. Cesta trvá přibližně 1 hodinu. Je také možné si pronajmout auto a jet sám.

5. Jaká je vstupní cena do kláštera Geghard?

Vstup do kláštera Geghard je zdarma.

6. Kdy je nejlepší čas na návštěvu kláštera Geghard?

Nejlepší čas na návštěvu kláštera Geghard je během jarních a letních měsíců, kdy je počasí příjemné a příroda je v plném květu. Vyhněte se však víkendům a nejhoršímu horku, které může přijít v červenci a srpnu.

7. Jak dlouho trvá prohlídka kláštera Geghard?

Prohlídka kláštera Geghard trvá obvykle dvě až tři hodiny. Mnoho návštěvníků si také vezme čas na procházku v okolní přírodě a na návštěvu nedalekých jeskynních klášterů.

8. Existují nějaká pravidla nebo omezení během návštěvy kláštera Geghard?

Během návštěvy kláštera Geghard je důležité dodržovat základní pravidla slušného chování a respektovat místní tradice. Navštěvníci by měli mít pokrývku hlavy a vhodné oblečení pro návštěvu svatých míst.

Toto jsou některé z nejčastějších dotazů a odpovědí o klášteře Geghard. Při plánování návštěvy kláštera je vždy dobré se informovat o aktuálních podmínkách a zkontrolovat si odpovídající informace.


Dovolená Arménie Geghard Monastery


Arménie je země, která se pyšní dlouhou historií a bohatou kulturní dědictvím. Mezi nejvýznamnější historické památky v zemi patří klášter Geghard, který je významným poutním místem a turistickou atrakcí.

Geghard klášter se nachází ve východní části Arménie, asi 40 kilometrů od jeho hlavního města Jerevanu. Jeho poloha v údolí řeky Azat a jeho zříceniny v kombinaci s malebným okolím ho dělají jedním z nejkrásnějších míst v zemi.

Klášter byl postaven v 4. století, ačkoli se v průběhu staletí několikrát rozšířil a přestavěl. Název „Geghard“ odkazuje na kopí, které bylo použito k probodnutí Ježíše Krista během jeho ukřižování. Kopí bylo dlouho uchováváno v klášteře, avšak v současné době je vystaveno muzeu v Jerevanu.

Jedna z hlavních atrakcí kláštera je jeho unikátní architektura a umělecké prvky. Stěny a klenby klášterních budov jsou zdobeny různými vytesanými reliéfy a ornamenty. Tyto umělecké detaily jsou důležitým pramenem informací o arménském středověku a patří mezi nejlepší příklady arménské středověké architektury.

Další fascinující aspekt kláštera jsou jeho jeskyně a skalní kaple, které jsou vytesány přímo ve skalách okolo kláštera. Tyto jeskyně sloužily jako úkryt pro mnichy a poutníky a představují odvahu a oddanost těch, kteří zde žili a modlili se.

Geghard Monastery je také známý pro svou akustiku. Zajímavý fenomén nastává uvnitř proslulé Svaté jeskyně, kde zpěv nebo jiný zvuk obsahuje mimořádnou rezonanci. Tato akustika vytváří magickou atmosféru a dělá z tohoto místa opravdu zvláštní místo pro náboženské obřady a koncerty.

Pro turisty, kteří navštíví Arménii, je návštěva Geghard kláštera nezapomenutelným zážitkem. Klášter je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO a je oblíbeným cílem turistů i místních obyvatel. Navštívit klášter můžete sami nebo si najmout průvodce, kteří vám vyprávějí o historii a legendách spojených s klášterem.

Pokud navštívíte Arménii, neměli byste si nechat ujít krásu a historické bohatství Geghard kláštera. Toto místo je svědectvím minulosti země a jeho zvláštní atmosféra vás nadchne. Je to bezpochyby jedna z nejdůležitějších a nejkrásnějších památek v Arménii.


Letenka Arménie Geghard Monastery


Geghard Monastery: Mistically Beautiful Armenia

Nestled amidst the picturesque cliffs of the Azat River Gorge, Geghard Monastery embodies the ancient and mystical essence of Armenia. This UNESCO World Heritage Site, located just 40 minutes away from the capital city of Yerevan, is a mesmerizing testament to the country's rich cultural and religious heritage.

The name "Geghard" translates to "spear" in Armenian, which refers to the spear believed to have been used to wound Jesus during his crucifixion. Legend has it that the spear was brought to Armenia and housed within the monastery, making it an important pilgrimage site for centuries.

Dating back to the 4th century, Geghard Monastery represents the height of Armenian medieval architecture. The complex is partially carved out of the rocky cliffs, presenting a unique blend of natural surroundings and man-made wonders. The intricate stone carvings adorning the walls and entrances are exquisite examples of Armenian craftsmanship, showcasing the mastery of its architects.

As you step inside the monastery, you'll be greeted by fascinating ancient chambers and chapels, each with its own story and significance. The main chapel, known as the Cathedral of Geghard, is a breathtaking masterpiece of religious artistry. Its stone walls are adorned with delicate carvings depicting scenes from the Bible, creating an atmosphere of awe and reverence.

One of the highlights of visiting Geghard Monastery is experiencing the otherworldly acoustics of its chambers. Thanks to the unique architectural design, the sound reverberates in a way that lends a magical quality to any choral or musical performance. It is not uncommon to witness soloists or choirs performing within the monastery, their voices filling the space with enchanting melodies that echo through the centuries.

Outside the monastery, visitors can explore the surrounding natural beauty of the Azat River Gorge. The sight of towering cliffs and verdant hillsides paints a mesmerizing backdrop to the monastery, making it an ideal spot for photographers and nature enthusiasts. The sound of the rushing river and the gentle breeze that rustles through the trees add to the tranquility of the experience.

Geghard Monastery is not only a place of religious significance but also a testament to the resilient spirit of the Armenian people. Despite being damaged by numerous invasions and earthquakes throughout history, the monastery has been lovingly restored and preserved, standing as a symbol of Armenia's cultural resilience.

A visit to Geghard Monastery is an immersive journey through time and the soul of Armenia. Its ancient walls, mystical atmosphere, and natural beauty create a truly unforgettable experience. As you leave, you can't help but feel a profound sense of connection to the country's rich history and spirituality. So, when planning your trip to Armenia, don't miss the opportunity to explore Geghard Monastery and discover its timeless allure.


Ubytování Arménie Geghard Monastery


Arménské Geghardské klášter - Svědectví architektonického a náboženského dědictví

Arménie je země s bohatou historií a bohatým náboženským dědictvím. V různých částech země se nacházejí mnohé kláštery, které sloužily jako místa modlitby, uctívání a útočiště pro mnišské komunity. Jedním z nejvýznamnějších a nejkrásnějších klášterů v zemi je Geghardský klášter.

Geghardský klášter se nachází přibližně 40 kilometrů od hlavního města Jerevanu, v soutěsce řeky Azatu. Jeho historie sahá až do 4. století, kdy byl klášter založen na místě, které bylo považováno za svaté. Jeho název "Geghard" znamená „sv. kopí“ a odkazuje na kopí, které bylo údajně použito při ukřižování Ježíše Krista, a které je nyní uloženo v klášterní sbírce.

Jednou z největších atrakcí kláštera je jeho architektura. Klášterní komplex je vytesán do kamene a skály. Jeho budovy jsou spojeny četnými chodbami a chodbami, které přidávají dojem tajemství a dobrodružství při procházení klášterem. Chrám a jeho interiér jsou bohatě zdobeny freskami, sochami a řemeslnými díly, které ukazují bohatou arménskou tradici umění.

Geghardský klášter je také důležitým náboženským místem pro arménské křesťany. Klášter byl v minulosti centrem klášterního života a liturgií. Dodnes se zde slaví mše a slouží k modlitbě a kontemplace. Pro návštěvníky, kteří hledají duchovní obnovu a pokojský odpočinek, je Geghardský klášter ideálním místem.

Okolí kláštera je také bohaté na přírodní krásy. Stoupání k samotnému klášteru je obklopeno skalami a strmými horami, což poskytuje nádherné výhledy na okolní krajinu. Pro turisty a dobrodruhy je tu možnost prozkoumat okolní hory a oblasti, například tuto trasy po Azatu River Gorge.

Pokud se rozhodnete navštívit Geghardský klášter, měli byste si zabezpečit ubytování v blízkém okolí. V nedaleké vesnici Goght si můžete vybrat z několika možností ubytování, včetně hotelů, penzionů a rodinných pensionů. Pro ty, kteří si přejí zůstat ještě blíže klášteru a zažít autentický arménský život, je tu možnost využít venkovské domy a chaty, které nabízejí ubytování a pohostinství.

Geghardský klášter představuje unikátní kombinaci architektonické krásy a náboženského významu. Jeho návštěva je nejen pro věřící, ale i pro všechny, kteří hledají historii, kulturu a přírodu, nezapomenutelným zážitkem. A ubytování v blízkosti kláštera je skvělým způsobem, jak prohloubit své dojmy a strávit klidný čas ve středu této výjimečné duchovní a historické destinace Arménie.


Počasí Arménie Geghard Monastery


Geghard Monastery, one of Armenia's most popular and impressive sites, offers a unique and awe-inspiring experience for tourists and locals alike. The monastery, which is a UNESCO World Heritage Site, is located about an hour's drive east of the capital city, Yerevan, and is nestled in a picturesque gorge at the base of cliffs.

The climate around Geghard Monastery can be described as continental, which means that temperatures vary significantly between summer and winter. The summer months, from June to September, are dry and hot, with temperatures often reaching 30°C (86°F) or higher. However, there is often a cooling breeze that comes down from the mountains, which provides some relief from the heat.

During the winter months, from December to February, temperatures in Geghard can get as low as -10°C (14°F), and snow and ice are common. Despite the cold weather, many visitors still come to the monastery during winter to witness its beauty in the snow and enjoy the peacefulness of the surroundings.

Spring and autumn are the best seasons to visit Geghard Monastery if you want to avoid extreme weather conditions. The temperatures during these seasons are mild, and you get to enjoy the beautiful nature and spectacular landscapes that the area has to offer. However, be prepared for some rain in the spring, especially in April and May.

Regardless of the season, the weather around Geghard Monastery can change rapidly due to its location in the gorge. It is essential to bring appropriate clothing and gear, such as comfortable shoes and warm clothing, to ensure that you are comfortable during your visit.

In conclusion, Geghard Monastery is a must-visit site in Armenia, with its stunning architecture, beautiful surroundings, and interesting history. Whether you visit in the scorching heat of the summer or the freezing cold of winter, you will surely have a memorable experience. So pack your bags, come prepared, and get ready to marvel at the beauty of Geghard Monastery.


99 procent uspokojených klientů

Nejrozsáhlejší online selekce letenek

Záruka za nejlepší cenu

Nejlevnější letenky do každé části světa

Kupte si nejlevnější letenky do magických míst, ať už vás fascinují jejich krása nebo exotika.

Prohledat letenky